กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2554

10 มิถุนายน 2554
10-13-14 มิถุนายน 2554
16 มิถุนายน 2554
11 สิงหาคม 2554
30 สิงหาคม 2554
17-20 สิงหาคม 2554
2 กันยายน 2554
22 กันยายน 2554
23 - 24 กันยายน 2554
5 พฤศจิกายน 2554
16 พฤศจิกายน 2554
18 พฤศจิกายน 2554
22 พฤศจิกายน 2554
23 พฤศจิกายน 2554
25 พฤศจิกายน 2554
2 ธันวาคม 2554
2 ธันวาคม 2554
3 ธันวาคม 2554
16 ธันวาคม 2554
23 ธันวาคม 2554
5 มกราคม 2555
13 มกราคม 2555
2-4 กุมภาพันธ์ 2555
9 กุมภาพันธ์ 2555
10 กุมภาพันธ์ 2555
22 กุมภาพันธ์ 2555
29 กุมภาพันธ์ 2555
18 มีนาคม 2555
6 มีนาคม 2555
7 มิถุนายน 2555
14 มิถุนายน 2555
16 มิถุนายน 2555
18 มิถุนายน 2555
26 มิถุนายน 2555
23-31 กรกฏาคม 2555
27 กรกฏาคม 2555
10 สิงหาคม 2555
29-30 สิงหาคม 2555
24 สิงหาคม 2555
29 สิงหาคม 2555
4 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
20 กันยายน 2555
21 กันยายน 2555
ี่29-31 ตุลาคม 2555
1-3 พฤศจิกายน 2555
19-22 พฤศจิกายน 2555
วันที่ 2 ธันวาคม 2555
4 ธันวาคม 2555
วันที่ 11 ธันวาคม 2555
วันที่ 25 ธันวาคม 2555
วันที่ 28 ธันวาคม 55
วันที่ 8 มกราคม 2556
วันที่ 12 มกราคม 2556
วันที่ 28 กันยายน 55

 

 

 

 

 

                                                                                                       หน้าหลัก    1    2    ติดต่อเรา

 
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320

E - MAIL : Phetchara_999@Hotmail.Com